Menu

Duurzaam mobiliteitsmanagement

Kijk verder dan kostenbesparing alleen

Is mobiliteit voor uw bedrijf alleen een noodzakelijke kostenpost of kijkt u verder? Met Duurzaam mobiliteitsmanagement van Houben Mobility Management kiest u voor een substantiële verlaging van uw vervoerskosten én investeert u direct in bereikbaarheid, werknemertevredenheid en het milieu.

Houben Mobility Management is gespecialiseerd in duurzaam fleetmanagement en mobiliteitsmanagement. Juist door breder te kijken dan vervoerskosten alleen, garandeert Houben Mobility Management blijvende kostenbeheersing voor wagenparkbeheer en andere aan mobiliteit gerelateerde kosten.

De kracht van Houben Mobility Management

  • deskundigheid: ruimschoots ervaring in fleetmanagement en mobiliteitsmanagement
  • visie: planet, people, profit én pleasure staan centraal – toegevoegde waarde: verder in vervoersoplossingen op maat
  • onafhankelijkheid: scherpe tarieven door slim onderhandelen – verbinding: wij blijven meedenken en betrokken, ook na afloop van de opdracht – uitgebreid netwerk: altijd de juiste expert voor uw specialistische mobiliteitsvragen

Mobiliteitsadvies

Hoe groot uw organisatie ook is, wij kunnen u een mobiliteitsscan aanbieden.
Aan de hand van de uitkomst van een mobiliteitsscan adviseren wij u over Slim Werken en Slim Reizen maatregelen, die u kunt invoeren, en wat die op welke termijn opleveren. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor de implementatie van deze maatregelen in uw organisatie.

Vraag voor een mobiliteitsadvies op maat onze mobiliteitsscan aan.

Gedegen mobiliteitsscan

De mobiliteitsscan van Houben Mobility Management is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Van Hall Larenstein uit Leeuwarden (onderdeel van Wageningen UR). De scan biedt een gedegen inzicht in mobiliteitsoplossingen waarmee u uw vervoerskosten duurzaam kunt verlagen, inclusief de kosten en baten van een mogelijke overstap naar klimaatvriendelijke brandstoffen van uw wagenpark.

Ga naar nieuwspagina