Menu

Business case met Grontmij, DHV en Accenture

Richtlijnen voor duurzaam mobiliteitsmanagement

Internationale en gerenommeerde adviesbureaus Grontmij, DHV en Accenture hebben hun medewerking verleend aan de business case Duurzaam mobiliteitsmanagement van Houben Mobility Management. De drie adviesbureaus voeren zelf ook duurzaam mobiliteitsmanagement als onderdeel van hun bedrijfsvoering.

Uit de business case zijn 5 richtlijnen gedestilleerd die de basis hebben gelegd voor de mobiliteitsscan die Houben Mobility Management gebruikt voor zijn duurzaam mobiliteitsadvies op maat. Deze gedegen scan is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden (onderdeel van Wageningen UR).

Duurzaam Mobiliteitsmanagement business case (PDF)

1. Motivatie

Uit de business case komt naar voren dat de belangrijkste motivatie voor duurzaam mobiliteitsmanagement het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (CO2) is. Dat geeft op zich al een concurrentievoordeel in de huidige markt waar de nadruk op duurzaamheid ligt. Hoewel belangrijk zijn kostenreducties dus niet doorslaggevend.

2. Aanpak

De uitstoot kan volgens de business case verminderd worden op 2 manieren:

  • door zuiniger te rijden met alleen maar zuinige lease-auto’s, door medewerkers te overtuigen zuiniger te rijden en door daar waar mogelijk openbaar vervoer als optie aan te bieden.
  • door de totale afstand die wordt afgelegd te verminderen met maatregelen als flexworking of teleconferencing.

3. Mobiliteit werknemers

Zoveel mogelijk informatie over het mobiliteitsgedrag van werknemer dient verzameld te worden om programma’s op te zetten gericht op de reductie van CO2-uitstoot per werknemer.

4. Toewijding werknemers

Uit de business case blijkt dat werknemers over het algemeen de inspanning van hun organisatie om duurzaam en innovatief mobiliteitsmanagement te implementeren, waarderen. Medewerkers kiezen voor auto’s met een groen label, het openbaar vervoer, de fiets, flexibele werkplekken en video-vergaderen. Werknemers wijzen expliciet op het belang van een positieve stimulerende benadering.

5. Barrières

Uit de business case komt ook een aantal interne en externe barrières naar voren die de invoering van duurzaam mobiliteitsmanagement kunnen ondermijnen. De belangrijkste interne barrière is het ontbreken van financiële middelen om nieuwe initiatieven te lanceren. Als belangrijkste externe barrière identificeert de business case het fluctuerende overheidsbeleid met betrekking tot het stimuleren van duurzame innovaties.