Menu

Organisatie van mobiliteitsmanagement

Versterk concurrentiepositie met duurzame mobiliteitsoplossingen

Aan kostenbeheersing rondom wagenparkbeheer wordt nog weinig aandacht geschonken. Volgens Houben Mobility Management valt er dan ook veel winst te behalen uit de wijze waarop mobiliteit en bereikbaarheid bij bedrijven zijn georganiseerd.

Duurzaam Mobiliteitsmanagement Nissan Leaf

Duurzame mobiliteitsoplossingen

Bij mobiliteitsmanagement draait het simpelweg om het opsporen van knelpunten en het bieden en implementeren van duurzame oplossingen. Mobiliteitswinst boeken kent daarbij verschillende facetten:

  • slim inkoop en beheer van vervoer
  • streng parkeerbeleid
  • beïnvloeding van reisgedrag van werknemers
  • aanbieden van verschillende vervoersoplossingen
  • bevorderen telewerken, flexibele werktijden en autodelen

Aandacht voor alle bovengenoemde facetten waaruit mobiliteitsmanagement is opgebouwd, legt een gedegen basis voor:

  • betere bereikbaarheid
  • minder uitstoot van schadelijke stoffen
  • minder parkeerproblematiek
  • productiviteitstijging
  • versterking van concurrentiepositie

Mobiliteitsmanagement en vertrouwen

Zo levert mobiliteitsmanagement u niet alleen een betere bereikbaarheid en verlaging van de vervoerskosten op. Het toenemende vertrouwen van uw medewerkers door uw betrokkenheid in hun mobiliteit en de door u aangebrachte vervoersoplossingen, is misschien nog wel de grootste winst.