Menu

Privacy

Houben Mobility Management heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Houben Mobility Management met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Houben Mobility Management worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Houben Mobility Management geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Houben Mobility Management is het op maat kunnen leveren van haar diensten en commerciële informatie.

In uitzonderingsgevallen deelt Houben Mobility Management informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Wanneer u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Bevat het door ons verstrekt overzicht onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing dan wel wijziging verzoeken.

Terug naar boven